ДОБРОЧИНСТВО НА ДЈЕЛУ

ДОБРОЧИНСТВО НА ДЈЕЛУ

Удружење Невесињаца у Београду прикупило 100.000 динара за страдале у Српској и Србији Опширније

ГАЛЕРИЈА – УКРАС НЕВЕСИЊА

ГАЛЕРИЈА – УКРАС НЕВЕСИЊА

Већина градова у окружењу, али и шире, не може се подичити галеријом какву има наше Невесиње. А како му се посрећило? Опширније

ШКОЛА РЕПУБЛИЧКИХ ПРВАКА

ШКОЛА РЕПУБЛИЧКИХ ПРВАКА

Основна школа „Ристо Пророковић“ у Невесињу Опширније

Кажем Митровдан, мислим – Невесиње

Кажем Митровдан, мислим – Невесиње

Нови примјери јунаштва и чојства Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

Невесиње у слици Опширније

 

Решење АПР

Агенција за привредне регистре уписала је у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, дана 08.12.2009. године, под бројем БУ 1005/2009.
Република Србија
Агенција  за  привредне регистре
Регистар удружења
БУ 1005/2009
Дана 08.12.2009. године
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар удружења, на основу чланова 26. и 32. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), поступајући по пријавн за упис усклађивања у Регистар удружења друштвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, који је поднет од стране УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, преко:
Име и презиме: Љубомир Бабић
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

УПИСУЈЕ СЕ у Регистар удружења усклађивање друштвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, са следећим подацима:

Облик организовања: Удружење
Назив: УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ
Седиште и адреса: Високог Стевана 23, Београд (град), Србија
Матични брoj удружења: 28001843
Датум оснивања: 27.07.2009.
Датум доношења Статута: 20.11.2009.
Подаци о заступнику:
Име и презиме: Љубомир Бабић
JMБГ: 0710949150000
Адреса: Краљице Катарине 84, Београд (град), Србија
Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено
Област остваривања циљева:
Организовање културних манифестација са циљем неговања традиционалних обичаја Невесиња и Херцеговине

O б p a з л o ж е њ е

Подносилац пријаве број БУ 1005/2009, поднео jе дана 07.12.2009. године, пријаву за упис удружења усклађивања друштвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација:

УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ

у Регистар удружења, и документацију заведену у потврди о примљеној пријави број БУ 1005/2009.
Како су испуњени услови прописани одредбом члана 79. Закона о удружењима („Сл.гласиик РС бр.51/09.) и члана 30. Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења („Сл.гласпик РС“ број 80/09), Регистратор је одлучио као у диспозитиву.
Упис усклађивања друшвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација у Регистар удружења, врши се без накнаде.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко Агенције за привредне регистре.