Здравица уз чашу

Здравица уз чашу

петак, 03 септембар 2010 19:53 администратор

1. Помози Боже и весели Боже. Прва чаша почетница, почетка ради славе ваше, која да вам буде на радост и милост. Срећни почеци, дуговеки и у Бога пријатни. Све што почињали срећно завршавали. Нека нам је срећна данашња слава и здрави сте браћо.

2. Хвала доме, а помози Боже. Писмо првом почетницом, а овомдругом чашом за љубав дугу. Дао Бог љубав за дуго и много, да се слажемо и помажемо као срећна браћа. Нека је срећна данашња слава ако Бог да.

3. Ову трећу чашу да испијемо у име Свете Тројице (присутни устају и крсте се). Боже, Света Тројице, жива Богородице, помозите овом дому и домаћинима. Где год се Света Тројица помињала ту и помагала. Где год да се Света Тројица помињала ту и помагала. Нека помогне Бог и Света Тројица овом домаћину и сваком брату на његовом занату, Хвала на здравицама и, здрави будите.

4. Писмо првом почетницом, другом за љубав дугу, трећом у име Свете Тројице (опет се крсте) а овом четвртом чашом добродошлицом. Ви мени добро дошли (каже домаћин), добро сте ме нашли, добро нам и Бог дао. Увек нам добро долазили гости и пријатељи и у добру нас налазили. Дај Боже да и ми вама добро долазили гости и пријатељи и у добру нас налазили. Дај Боже да и ми вама добро долазимо о вашим славама и весељима и увек вас добро налазимо. Здрави нам будите и добро нам дошли.
5. Петом чашом да напијемо за домаћиново здравље за његове главе, десне и лијеве руке. За здравље његових синова и синоваца (набрајајући целу породицу) за целога његовог рода и грозда, његове куће и среће, тора и обора, новаца и оваца. За његових добрих комшија, а злих му Бог и не дао. Све што му незнали набројати знао Бог благословити родом и плодом, и сваком срећом а највише здрављем. Славио, крштавао и венчавао и вазда овакве стимавао (чашћавао). Нека ти је срећна данашња слава, ти славу славио свећом и литургијом а она тебе животом и здрављем и кад ти се данас за здравље пило, пило ти се много љета и година, да Бог да.
6. Шеста здравица се обично испија у здравље домаћица ако је слава (младенаца, ако је свадба, или новокрштенга уколико је крштење). Она је у свему слична са претходним здравицама.

7. Седму здравицу домаћин испија за здравље својих гостију и сваком госту каже по неку лепу реч и захвалност што га је посетом почастио. Она гласи: Писмо колико могасмо а напијасмо како знадосомо. Ову чашу да напијем за свију мојих гостију здравље: за њихове главе, куће и среће, чељад мушку и женску и цео њихов род и грозд. Здрави будите и сви редом. Да Бог да се и у вашим кућама слави, пије и напија у добром здрављу и сваком напретку више љета у дуго година. Здрав си брате долибаша, за твоје здравље …. (овај одговара; од Бога ти лепо здравље) и тако редом.